Top
Onvoldoende zwemvaardigheid basisschool kinderen
PERSBERICHT
15 juli 2017


ONVOLDOENDE ZWEMVAARDIGHEID BIJ BASISSCHOOL KINDEREN GEMEENTE MOERDIJK

Nederland is een waterrijk land, dat is algemeen bekend. Gemeente Moerdijk heeft met het Hollands Diep, Havens, Roode Vaart, Mark, Dintel en de vestingsteden Willemstad en Klundert enorm veel water. Ook ontstaan er meer plekken met water, neem nu de uitbreiding van de haven in het centrum van Zevenbergen. Hoe veilig is dit water voor onze kinderen? En weten onze kinderen wat ze bij nood moeten doen in dit water. Het behalen van een zwemdiploma zorgt ervoor dat kinderen voldoende zwemveilig worden en zich kunnen redden in onze waterrijke gemeente. Want water is overal om ons heen en een ongeluk zit in vaak een klein hoekje. Daarnaast gaan we in Nederland met warm weer massaal afkoelen in zwembaden, meren, plassen en de zee, waarbij er natuurlijk ook mogelijkheden tot verdrinking zijn. Het is daarom van groot belang dat zowel kinderen als volwassen over een goede zwemvaardigheid beschikken.

 

Zwemdiploma groep 3In de raadsvergadering van juli 2015 heeft de gemeente raad de motie “Bevorderen zwemvaardigheid” aangenomen. Hierin werd opgedragen onderzoek  te doen naar de wijze  waarop schoolbesturen, burgerinitiatieven en zwembadexploitanten een bijdrage kunnen leveren aan het schoolzwemmen.

Om te inventariseren wat de zwemvaardigheid is van de basisschoolkinderen in Gemeente Moerdijk is er een enquête opgesteld onder de groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen uit gemeente Moerdijk. MoerdijkFit en ZwembadenWebshop.nl hebben de resultaten van  2.022 kinderen retour ontvangen. De kinderen zijn  ondervraagd door hun leerkrachten op de basisschool. Uit de enquête is gebleken dat 154 basisschool kinderen geen diploma  hebben dat is totaal 7,6% van alle ondervraagde kinderen. Hiervan zijn op dit moment 93 kinderen aan het lessen (60,4%), wat wel een geruststelling geeft, maar 61 kinderen dus helemaal niet In onze waterrijke gemeente is dit toch wel een punt van aandacht waard.

 

“We hebben de onderzoeken per groep en per sekse bekeken, wat ons enorm opvalt is het resultaat bij de kinderen uit groep 3 (297 ondervraagde) “Zegt Bastin van Oers van de Zwembadenwebshop.nl, “hiervan heeft 27,6 nog geen diploma waarvan maar liefst 61% jongen is.” Jeroen Strootman van MoerdijkFit geeft aan dat over het algemeen de zwemdiploma’s in groep 2 en 3 behaald worden, dus dit is wel verklaarbaar, maar in groep 4 heeft nog 9,1% geen diploma.

 

Is een A diploma voldoende om je te kunnen redden bij Nood? 22,3% van de kinderen (450 kids) hebben geen B zwemdiploma. Ons gevoel wijst uit dat alleen je A diploma een erg magere basis is wanneer zij met kleren en al ergens te water zouden raken.

 

Enkele resultaten van het Nationaal Onderzoek Zwemouders 2016 (bron: zwembadbranch)

  • 59,7% van de zwemouders laten hun kind met 5 jaar starten met zwemles.
  • 96,5% van de zwemouders kiest voor een regulier (en dus geen versneld) traject.
  • Indien men kiest voor enkel het A diploma dan vindt men (41%) 12 maanden een acceptabele duur.
  • Voor zowel het A&B diploma als het complete Zwem-ABC vindt men( 41%) 18 maanden een acceptabele duur.

Bastin van Oers vindt dat elk kind een A & B diploma zou moeten hebben, om in de gemeente Moerdijk veilig buiten te kunnen spelen. Het herinvoeren van  schoolzwemmen zou daaraan kunnen bijdragen. Op dit moment wordt er op geen enkele basisschool, binnen gemeente Moerdijk, schoolzwemmen aangeboden. Hij ziet wel graag dat het schoolzwemmen anders wordt ingevuld dan voorheen. Aangezien een zwemdiploma al snel 700 euro kost, zouden ook de ouders hier gedeeltelijk een verplichte financiële bijdragen aan moeten leveren. Elke ouder vind het natuurlijk belangrijk dat zijn/haar kind veilig kan buitenspelen. Voor mensen die het echt niet kunnen betalen is er uiteraard het vangnet van het Jeugdsportfonds Moerdijk. ZwembadenWebshop.nl zal de resultaten uit deze enquête gebruiken om initiatieven op te zetten en hun visie ‘iedereen moet de gelegenheid hebben te kunnen zwemmen’ hiermee onderstrepen.  

Inmiddels hebben MoerdijkFit en ZwembadenWebshop.nl de resultaten van de enquête aangeboden aan Gemeente Moerdijk. Deze uitkomsten zullen door de diverse fracties worden bekeken, wij zijn erg benieuwd naar de reacties vanuit de Gemeente en nodigen iedereen uit zijn of haar mening hierover te geven.

Download hier de infographic van het onderzoek

Voor meer informatie: Bastin van Oers directeur/eigenaar ZwembadenWebshop.nl, 0768200811